Σάββατο 31 Ιουλίου 2010

ΠΡΟΣ ΔΝΤ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΑΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

Η Ιστορία μας διδάσκει και δίνει λύσεις σε προβλήματα που υπήρχαν και υπάρχουν. Πιστεύω με την όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί η μόνη λύση για να βγει και η χώρα μας και όλη η ανθρωπότητα από το οικονομικό χάος, είναι ο νόμος της Αιγύπτου που εθεσπίστει επί βασιλείας του ΆΣΥΧΙ .
Όταν βασίλευε αυτός , έλεγαν οι ιερείς , επειδή το εμπόριο νεκρώθηκε από έλλειψη χρημάτων , έγινε νόμος στην Αίγυπτο και , σύμφωνα μ’ αυτόν μπορούσε ο καθένας να συνάψη δάνειο με ενέχυρο το νεκρό , τη μούμια του πατέρα του .
Σ’ αυτόν το νόμο προστέθηκε κι’ ένας άλλος . Σύμφωνα μ’ αυτόν , ο δανειστής ήταν συγχρόνως κύριος και του οικογενειακού τάφου του δανειζόμενου . Σε περίπτωση δε που αρνιόταν να πληρώση το χρέος , του επέβαλλαν αυτή την ποινή : Ούτε ο ίδιος , αν πέθαινε , επιτρεπόταν να ταφή στον οικογενειακό του τάφο , ή σ’ άλλον , ούτε κανένα από τους δικούς του μπορούσε να θάψη εκεί . Ο ΄Ασυχις , θέλοντας να ξεπεράση όλους τους βασιλιάδες της Αιγύπτου πριν απ’ αυτόν , άφησε , όπως έλεγαν οι ιερείς , μία πυραμίδα για να τον θυμούνται , χτισμένη από τούβλα .
ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ εκδόσεις πάπυρος 1953

Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010

ΤΙΜΑΙΟΣ

ΠΛΑΤΩΝ
ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟ
Εις την Αίγυπτον, αρχίζει ο Κριτίας, εις το Δέλτα, εκεί πού εις την κορυφήν πού διαχωρίζεται το ρεύμα του Νείλου, υπάρχει μία έκτασις που λέγεται Σαϊτικός νoμός η μεγαλυτέρα πόλις του νομού αυτού ήτο η Σάϊς, από την οποίαν κατήγετο και ο βασιλεύς Άμασις . Οι κάτοικοι θεωρούν ως αρχηγόν της πόλεως των μίαν θεάν, η οποία εις μέν την Αιγυπτιακήν γλώσσαν ονομάζεται Νηίθ, εις δε την Ελληνικήν όπως υποστηρίζουν αυτοί, Αθηνά αγαπούν πολύ τους Αθηναίους και ισχυρίζονται, ότι κατά κάποιον τρόπον είναι συγγενείς των . Εκεί λοιπόν όταν επήγεν ο Σόλων, καθώς είπεν ετιμήθη με εξαιρετικάς τιμάς από τους κατοίκους