Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

ΙΕΡΟΚΡΑΤΙΑ

Απο τη γέννηση μέχρι τον θάνατο μας είμαστε σε πάρα πολλά πράγματα υποχείρια αυτής της ιεροκρατίας.Αυτοί ουσιαστικά αποφασίζουν για τον τρόπο που θα μεγαλώσουμε,τι θα διδαχτούμε και τί δεν διδαχθούμε στο σχολείο, με ποιο τρόπο θα παντρευτούμε,ακόμη και πως θα κηδευθούμε.Για καθετί που μας αφοορά,χρειαζόμαστε την... άνωθεν των επισήμων αντιπροσώπων του Θεού.Δηλαδή κάποιων άγαμων,ανέραστων,ανεπάγγελτων,χωρίς οικογένεια και παιδιά,πουριτανών γερόντων,που,ενώ δεν έχουν εργασθεί ποτέ και δεν έχουν ζήσει μέσα στην κοινωνία,με μόνο εφόδιο ένα άτυπο πτυχίο της Θεολογικής Σχολής,απαιτούν να έχουν τον πρώτο λόγο,στα κοινωνικά,πολιτικά,οικογενειακά,οικονομικά,ακόμη βέβαια και κυρίως,στα ατομικά δικαιώαματα των πολιτών.Είναι οι "Άγιοι Πατέρες", που θέλουν να καθοδηγήσουν,εις το,κατά την άποψη τους,"δέον",την κοινωνία,χωρίς την εντολή της,χωρίς καμμιά εκ μέρους της εξουσιοδότηση, και χωρίς φυσικά να διαθέτουν τα απαραίτηα προς τούτο προσόντα.Θα μπορούσαμε να τους παρομοιάσουμε με εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων,που δεν έχουν δίπλωμα ικανότητας οδηγού!
ΘΕΟΘΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ