Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

ΜΑΧΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΙΕΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΣ


Οι Έλληνες αφού ετοιμάστηκαν, όρμησαν ευθύς και καθώς προχωρούσαν διαδόθηκε μιά φήμη σ΄όλο το στρατόπεδο ενώ στο γιαλό, εκεί πού φτάνει το κύμα,φάνηκε ένα ΚΗΡΥΚΕΙΟ।Η φήμη ήταν πώς οι Έλληνες νίκησαν το στρατό του Μαρδόνιου στη Βοιωτία,Πολλά σημεία δείχνουν την παρουσία ΘΕΟΥ
στα γεγονότα,αφού η είδηση της καταστροφής των βαρβάρων στις Πλατέες,συνέπεσε με την ήττα τους στη Μυκάλη, πράγμα που έδωσε πολύ θάρρος στο στρατό των Ελλήνων και τον έκανε να ριχτεί στον κίνδυνο με μεγαλύτερη προθυμία।
Συνέπεσε να γίνει επίσης και τούτο:Και οι αυτές μάχες έγιναν σε μέρη όπου βρίσκονται κοντά ίερά της Δήμητρος της Ελευσινίας।Καί στις Πλαταιές όπως ήδη έχω πεί, και στη Μυκάλη συνέβη η μάχη να γίνει κοντά στο ιερό της Δήμητρος।Η φήμη πως ο Παυσανίας και οι Έλληνες νικούσαν, ήταν σωστή,γιατί η μάχη των Πλαταίων έγινε πρωί, ενώ της Μυκάλης προς το δειλινό।Το ότι συνέπεσαν την ίδια μέρα του ίδιου μήνα, αυτό επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα, όταν ερευνήθηκε το πράγμα।
ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ί
ΚΑΙ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΗΤΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΘΕΑΣ