Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Διαβάζοντας ειδήσεις και μελετώντας τις ΓΡΑΦΕΣ

Ισραήλ προς Ελλάδα: “Μαζί απέναντι στην Τουρκία”

Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

του Γιάννη Μούτσου «Ελάτε να συνεργαστούμε οι τρεις χώρες, Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος, για να εκμεταλλευτούμε τον ορυκτό πλούτο που υπάρχει στις περιοχές μας που συγγενεύουν στη Μεσόγειο και μη φοβάστε τους Τούρκους»


ΙΕΖΕΚΙΗΛ:ίδου έγώ έκτείνω τήν χείρα μου επί τούς άλλοφύλους καί ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΩ ΚΡΗΤΑΣ καί άπολώ τούς καταλοίπους τούς κατοικούντας τήν παραλίαν :Κεφάλαιον ΚΕ16

ΤΙ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ:καί εξεγερώ τά τέκνα σου ,ΣΙΩΝ,επί τά τέκνα τών Ελλήνων καί ψηλαφήσω σε ως ρομφαίαν μαχητου।Κεφαλαιον θ 13

ΗΣΑΙΑΣ:καί τούς έχθρούς αύτών διασκεδάσει,ΣΥΡΙΑΝ αφ'ήλιού ανατολών καί τούς ΕΛΛΗΝΑΣ αφ' ηλίου δυσμών।Κεφάλαιον Θ12