Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011

Μάθημα οικονομίας από το αμερικανάκι που κορόιδευαν


Οικονομική πολιτική σημαίνει: αν κινείται φορολόγησέ το, αν συνεχίζει να κινείται ρύθμισέ το νομοθετικά, αν σταματήσει να κινείται επιδότησέ το.

Το τότε καί το σήμερα .........


ΤΟΤΕ
Τά οικονομικά τών Αθηνών।
Α।Έσοδα
Τα έσοδα του αθηναϊκού Κράτους διακρίνονται σε δυο κατηγορίες τακτικά και έκτακτα।
Τα τακτικά ,που ονομάζονται καταβολές προέρχονται από τις εξής πηγές:
α)। Απο τα μεταλλεία της Θράκης,της Θάσου και κυρίως του Λαυρίου।
β)Από μισθώσεις δημοσίων γαιών σε ιδιώτες।
γ)Από τους τελωνειακούς δασμούς,που οι κυριότεροι ήσαν:η πεντηκοστή ,φόρος 2% επί της αξίας των εμπορευμάτων από το λιμάνι του Πειραιά, το επώνιον επί της αξίας των πωλουμένων εμπορευμάτων και το διαπύλιον επί των εισαγομένων στην αγορά।
δ)Από τα πρόστιμα των δικών και το ΜΕΤΟΙΚΙΟ δηλαδή Φόρος που ήσαν κατ' έτος υποχρεωμένοι να καταβάλλουν οι εγκατεστημένοι στην Αθήνα ΞΕΝΟΙ
ε)Από εισφορές συμμάχων।
ΚΑΙ τις εισφορές πλουσίων, τις οποίες καθόριζε η Εκκλησία σε έκτακτες στιγμές για την κάλυψη των αναγκών του δημοσίου।Επίσης με την Επίδοση δηλαδή η εθελοντική προσφορά των πολιτών ,όταν το κράτος βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση।
Τέλος οι πλούσιοι επιβαρύνονταν και με τα έξοδα των λειτουργιών ,Την πολιτεία επιβάρυναν τα θεωρικά και αποζημίωση των αδυνάτων αναπήρων και γενικά ανικάνων προς εργασία