Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011

ΑΒΑΡΙΣ μήπως χωρίς βάρος?Η ΓΗ ολλοστρόγγυλη?


Δέν αναφέρω βέβαια όσα λένε γιά τον Άβαρι, που τον θεωρούν Υπερβόρειο και λένε πώς ένα βέλος τον περιέφερε σ' όλη τη γη , χωρίς στο μεταξύ αυτός να τρώη τίποτα।Αν υπάρχουν Υπερβόρειοι θά υπάρχουν καί Ύπερνότιοι।Γελώ δε όταν βλέπω, πώς πολλοί που έκαναν περιγραφές της γης, δεν εξηγούν τίποτε καθαρά।Παριστάνουν τον Ωκεανό να περιβάλλη τη ΓΗ πού είναι ΟΛΛΟΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ,σαν έχη περάσει από ΤΟΡΝΟ.
Ηροδότου ιστορία Δ 36