Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011

Τις εισίν Γερμανοί!!! Αντιγραφείς, άρπαγες, κλέφτες, εγκληματίες αχάριστοι αναίσχηντοι


Το μόνο πού μπόρεσα να κάνω, για να «βελτιώσω» την εικόνα μου στην Ευρωζώνη, ήταν να ξυρίσω το μουστάκι μου…

Όλα τα υπόλοιπα ελαττώματα του παρελθόντος, δεν «βελτιώνονται» με τίποτα…

Και τα δικά μου αλλά και της Φυλής μου…

Ο Γερμανός Υπουργός Αμυνας έκλεψε και αντέγραψε στις εξετάσεις για το διδακτορικό του Με ήξεις αφίξεις προσπάθησαν αυτός και ο καθηγητής του ΠΧάμπερλε να αποδείξουν αβάσιμες τις κατηγορίες και τα δημοσιεύματα σε εφημερίδες όμως το Πανεπιστήμιο του Μπα'ι'ρόιτ εκινήθει νομικά καταθέτοντας μήνυση κατά του υπουργού Γκούτενμπεργκ
Σήμερα ο πλέον δημοφιλής πολιτικός της Γερμανίας ο Κάρλ Τέοντορ Γκούτεμπεργκ δήλωσε οτι όταν κατέθεσε το 1997 τη διδακτορική του εργασία χωρίς αμφοβολία περιείχε λαθη, αλλα δεν τα έπραξε σκόπιμα, ούτε απέδωσε λανθασμένες τις πηγές από πρόθεση। Επίσης δήλωσε: Δεν θα φέρω τον τίτλο του Διδάκτορος μέχρι να ξεκαθαριστεί η υπόθεση।

Ευχαριστώ την Των Ελλήνων Λόγχη για τη φωτογραφία και για τις δηλώσεις του Φύρερ

Γκόλντα Μέιρ Χαρακτηρίστηκε κάποτε από τον Νταβίντ Μπεν Γκουριόν ως: ο μόνος άντρας στην κυβέρνηση


Αλλοίμονο στα κράτη
που η επιβίωσή τους
εξαρτάται από την
φορολογία των πολιτών.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΡΟΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟ ΠΛΟΥΤΩΝΙΟ.


Ο Οφιόλιθος Τροόδους ή η Ζώνη Τροόδους, δεσπόζει του κεντρικού τμήματος του νησιού και αποτελεί το γεωλογικό πυρήνα της Κύπρου. Εμφανίζεται βασικά σε δύο περιοχές, στην κύρια μάζα της οροσειράς Τροόδους και στην περιοχή του Δάσους Λεμεσού και Ακαπνούς στα νότια της οροσειράς με χαρακτηριστικό επίμηκες και θολωτό σχήμα (δόμος). Μικρότερες εμφανίσεις του υπάρχουν επίσης στην χερσόνησο του Ακάμα και στην περιοχή του χωριού Τρούλλοι. Δημιουργήθηκε κατά το Ανώτερο Κρητιδικό (90 εκ. χρόνια) στο βυθό της Τηθύος θάλασσας, που τότε εκτεινόταν από τα σημερινά Πυρηναία (μέσω των Άλπεων) μέχρι τα Ιμαλάϊα. Θεωρείται ως ο πιο πλήρης και καλά μελετημένος οφιόλιθος στον κόσμο. Πρόκειται για κομμάτι του ωκεάνιου φλοιού, πλήρως αναπτυγμένου με σειρά από πλουτώνια, φλεβικά, ηφαιστειακά πετρώματα και χημικά ιζήματα, γεγονός που συνιστά και τη μοναδικότητά του. Δημιουργήθηκε κατά την πολύπλοκη διαδικασία της διεύρυνσης των ωκεανών και της δημιουργίας του ωκεάνιου φλοιού και στη συνέχεια αναδύθηκε και τοποθετήθηκε στη σημερινή του θέση μέσα από πολυσύνθετες τεκτονικές διεργασίες, που καθορίζονταν από τις δύο συγκλίνουσες λιθοσφαιρικές πλάκες: της Ευρασιατικής στο βορρά και της Αφρικανικής στο νότο. Η στρωματογραφία του παρουσιάζει τοπογραφική αναστροφή, δηλ. τα στρωματογραφικά κατώτερα πετρώματα εμφανίζονται στην κορυφή του, ενώ τα στρωματογραφικά ανώτερα στις παρυφές του. Αυτή η φαινόμενη αναστροφή οφείλεται στον τρόπο ανύψωσης του (δημιουργία δόμου) αλλά και στη διαφορική του διάβρωση. Η ανοδική διαπειρική πορεία του πυρήνα του Τροόδους έγινε διαχρονικά κυρίως όμως με επεισόδια απότομης ανύψωσης μέχρι το Πλειστόκαινο (2 εκ. χρόνια).

Η στρωματογραφική σειρά του Οφιόλιθου Τροόδους αποτελείται, ακολουθώντας τη σειρά από τα στρωματογραφικά κατώτερα προς τα ανώτερα, από τα εξής πετρώματα: Πλουτώνια (ακολουθία Μανδύα, Σωρειτικά), Φλεβικά, Ηφαιστειακά και Χημικά ιζήματα.

Η ακολουθία του Μανδύα ονομάζεται έτσι γιατί τα πετρώματα που την αποτελούν θεωρούνται το δύστηκτο υλικό, που παρέμεινε μετά τη μερική τήξη του ανώτερου Μανδύα και το σχηματισμό μάγματος βασαλτικής σύστασης, από το οποίο προήλθαν τα υπόλοιπα πετρώματα του Οφιόλιθου. Αποτελούνται κυρίως από χαρτζβουργίτη και δουνίτη (με ποσοστό 50 - 80% των αρχικών ορυκτών να έχουν εξαλλοιωθεί σε σερπεντίνη), και τον σερπεντινίτη (με ή χωρίς συγκεντρώσεις αμιάντου), όπου η αλλοίωση είναι σχεδόν πλήρης.

Τα σωρειτικά πετρώματα είναι τα προϊόντα της κρυστάλλωσης και της συγκέντρωσης των κρυστάλλων των ορυκτών στον πυθμένα των μαγματικών θαλάμων, κάτω από τις ζώνες διεύρυνσης των λιθοσφαιρικών πλακών. Τα κύρια σωρειτικά πετρώματα είναι ο δουνίτης (με ή χωρίς συγκεντρώσεις χρωμίτη), ο βερλίτης, ο πυροξενίτης, ο γάββρος και ο πλαγιογρανίτης, που απαντάται σε μικρές και ασυνεχείς εμφανίσεις.

Τα φλεβικά διαβασικά πετρώματα (Σύστημα Πολλαπλών Φλεβών) είναι βασαλτικής έως δολεριτικής σύστασης και προήλθαν από τη στερεοποίηση του μάγματος στις διόδους διείσδυσης και μεταφοράς του από τους μαγματικούς θαλάμους στη βάση του ωκεάνιου φλοιού, τροφοδοτώντας ταυτόχρονα τις υποθαλάσσιες εκχύσεις λαβών στον ωκεάνιο πυθμένα.

Στην συνέχεια ακολουθούν τα ηφαιστειακά πετρώματα, που αποτελούνται από δύο ορίζοντες λαβών και ροές λαβών, βασαλτικής κυρίως σύστασης. Οι λάβες αυτές έχουν χαρακτηριστικό προσκεφαλοειδές σχήμα με διάμετρο 30 έως 70 cm, που είναι αποτέλεσμα υποθαλάσσιας ηφαιστειακής έκχυσης. Μεταξύ των φλεβικών πετρωμάτων και των προσκεφαλοειδών λαβών υπάρχει μεταβατική ζώνη γνωστή ως Ορίζοντας Βάσης.

Τα Χημικά Ιζήματα (ή Σχηματισμός Πέρα Πέδι) αποτελούνται από φαιόχωμα (ούμπρα), ραδιολαρίτες και ραδιολαριτικούς πηλίτες, και είναι τα πρώτα χημικά και πελαγικά ιζήματα, που αποτέθηκαν πάνω στα οφιολιθικά πετρώματα, ως αποτέλεσμα υδροθερμικής δραστηριότητας (θερμά διαλύματα πλούσια σε Fe και Mn) και ιζηματογένεσης στο θαλάσσιο πυθμένα.

Άμεσα συνδεδεμένα με τον Οφιόλιθο Τροόδους είναι τα κοιτάσματα μεικτών θειούχων, χρωμίτη και αμιάντου. Τα κοιτάσματα αυτά σχηματίσθηκαν σε διάφορες στρωματογραφικές ενότητες του Οφιόλιθου (λάβες, δουνίτη, σερπεντινίτη, αντίστοιχα) και ήλθαν στην επιφάνεια ως αποτέλεσμα της ανύψωσής του. Η επιφανειακή αποκάλυψή τους, κυρίως του χαλκού είχε ως αποτέλεσμα την ανακάλυψη και εκμετάλλευση του από τους αρχαίους κατοίκους του νησιού.

Το ανάγλυφο και η τοπογραφία του Τροόδους είναι οι ρυθμιστές των κλιματολογικών συνθηκών και ειδικότερα της βροχόπτωσης. Συνεπώς μαζί με τις πιο πάνω γεωλογικές συνθήκες ρυθμίζουν άμεσα και τους υδατικούς πόρους, επιφανειακούς και υπόγειους του νησιού. Οι ποταμοί που ρέουν από την κορυφή του Τροόδους τροφοδοτούν τους υδροφορείς που αναπτύσσονται στην περιφέρειά του και τις πεδιάδες.

ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Θυμάμαι, με την αφορμή του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, που συντάσσετε..από τους ίδιους ανθρώπους που ήταν και τότε στα πράγματα και ήξεραν και ξέρουν σαν βουλευτές όλα τα γεγονότα που συνέβησαν και συναινούν στα νέα βάσανα που μας περιμένουν.

Το χίλια εννιακόσια ογδόντα κάτι, ένας διοικητής Ασφαλιστικού ταμείου, κάνει δεξίωση και με καλεί ,επειδή δεν μου άρεσαν και δεν μου αρέσουν οι βεγγέρες και τα κομματικά δεν πήγα. Μετά από μέρες συναντηθήκαμε και σε έντονο ύφος με ρώτησε γιατί δεν πήγα, ούτε έστειλα φίλους και γνωστούς μου τουλάχιστον, αφού όλα ήταν δωρεάν και έπρεπε να τον βοηθήσω στην επόμενη δεξίωση γιατί θα ήταν τεστ για τους υψηλά παρισταμένους της κυβερνήσεως από τον αριθμό των παρευρισκόμενων για να αναλάβει μεγαλύτερη κυβερνητική θέση. Σε ερώτηση ποιος πληρώνει όλα αυτά τα έξοδα μου απάντησε με ύφος, μα το ταμείο φυσικά .Οι κυβερνώντες ξέρουν από πού πρέπει να μαζέψουν τα λεφτά και ας ξανασκεφτούν καλύτερα το νέο φορονομοσχέδιο, από 1 ευρώ πας φυλακή, να τους θυμίσω το :Φωνή Λαού, Οργή Θεού.

ΤΙ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ……ΤΙ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ….

Η Τρόικα με εντολή της περί περικοπών διέταξε και στέλνει το υποβρύχιο ΓΛΑΥΚΟΣ και τορπιλάκατες κλάσης 148 να παροπλιστούν και να γίνουν παλιοσίδερα ,ουσιαστικά κάνουν κουμάντο και στις ένοπλες δυνάμεις αν έχω λάθος εντύπωση ας με διαψεύσουν. Παραλάβαμε αυτά που γέρνουν και αυτά που δουλεύουν πάνε για παλιοσίδερα .Τι οικονομία; Το 1973 με το κυπριακό και την επιστράτευση άνοιγαν κιβώτια και αντί οπλών έβρισκαν άμμο. Αυτό είναι το χάσιμο Της εθνικής κυριαρχίας; Να μην έχουμε στρατό? ‘’Η ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΤΡΙΔΑ

Ερωτήματα που προκύπτουν: Λυρική και το μέγαρο μουσικής θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν ,για τα νοσοκομεία δεν το βλέπω να συνεχίσουν να είναι ανοιχτά, οι ναύαρχοι θα συνεχίσουν να κάνουν τις οικογενειακές τους δεξιώσεις στην Ρηγίλλης; Χαρταετό θα μπορούν να εξακολουθούν να πετάνε;

Σχόλιο Κανένας Μανωλόπουλος και κανένας Κιοσσές δεν υπάρχει; Μόνον καραβανάδες όπως λέει κα ο Πάγκαλος υπάρχουν;

.