Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011

Είναι σύνηθες το να συμβαίνουν προμηνύματα, όταν σε μία πόλη ή σε έναν λαό επίκεινται να συμβούν μεγάλα δυστυχήματα ΗΡΟΔΟΤΟΣ

Σε τι εκτίμηση μας έχουν! Ανθέλληνες κατηγορούν για αντισημιτισμό τους Έλληνες

Τερατώδες έγκλημα, το οποίο έχει διαπραχθεί και διαπράττεται σε βάρος των Ελλήνων, του Ελληνισμού και του Ελληνικού πολιτισμού δεν είναι μόνο η καταστροφή της Φυλετικοεθνικής, πνευματικοπολιτιστικής, ηθικοθρησκευτικής και ιδεολογικής μας ταυτότητας, καταστροφή η οποία έγινε και γίνεται με την δική μας ανοχή και παραδοχή, αλλά και ότι, επί 17 αιώνες <311-2001>, συνεχίζουμε να γαλουχούμαστε με τα απαίσια και βρωμερά παραμυθολογήματα της Παλαιάς Διαθήκης.

Ο Θεός θα κατασυντρίψει τους συμμαχήσαντες κατά της Σιών. Και τους εχθρούς αυτούς θα διασκορπίσει ο Θεός του Ισραήλ. Την Συρία προς ανατολάς και τους Έλληνες προς δυσμάς , οι οποίοι θέλουν να καταβροχθίζουν τους Ισραηλίτες ανοίγοντας όλο το στόμα τους. Παρ΄όλη την τιμωρία αυτή ο θυμός του Θεού δεν έχει καταπαύσει και δια τούτο το χέρι Του είναι ακόμα υψωμένο, έτοιμο να επιπέσει εναντίον αυτών.

Βλ. ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ – ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΣΑΙΑ 9.11 -12 .

Αλίμονο εις τους απογόνους των ΚΡΗΤΩΝ αποίκων, οι οποίοι κατοικούν εις το παράλιο τμήμα της Παλαιστίνης. Ο λόγος του Θεού στρέφεται εναντίον σου Χανανίτη και σένα χώρα των αλλοφύλων <ΚΡΗΤΗ>. Θα καταστρέψω και σας και τις κατοικίες σας. Ούτω η υπό των αποίκων ΚΡΗΤΩΝ χώρα σας θα γίνει βοσκότοπος των ποιμνίων και ποιμνιοστάσιον των διαφόρων προβάτων.


Βλ. ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ-ΠΡΟΦΗΤΗ ΣΟΦΩΝΙΑ 2.5-6