Τρίτη 5 Απριλίου 2011

ΜΕΝΤΟΡΑΣ


ΜΕΝΤΟΡΑΣ

Μέντορα λέμε τον καλό σύμβουλο. Ο Μέντορας καταγόταν από την Ιθάκη.

Σε αυτόν εμπιστεύτηκε το σπιτικό του ο πολυμήχανος Οδυσσέας φεύγοντας

για την Τροία. Συχνά μάλιστα και η Αθηνά έπαιρνε την μορφή του για να

μπορεί αθέατη να δίνει τις κατάλληλες συμβουλές.

(Ομήρου Οδύσσεια).