Κυριακή 1 Μαΐου 2011

Κάτι για το Μέλλον. Το νόημα των χαρτιών Ταρό χρήσιμο και απαραίτητο για κάθε φορολογική δήλωση।

Το νόημα των χαρτιών Ταρό χρήσιμο και απαραίτητο για κάθε φορολογική δήλωση।
Το κάθε ένα από τα 22 χαρτιά έχει την ερμηνεία του για όλους εκείνους που πιστεύουν ακράδαντα ότι με τους κατάλληλους συνδυασμούς και χειρισμούς τους αποκαλύπτονται τα μελλούμενα κι όσα κρύβει το υποσυνείδητο του καθενός। Το νόημα των χαρτιών Ταρό έχει, κατά περίπτωση, ως εξής:
Ο Ανόητος: Το άτομο που δεν ξέρει