Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011

ΑΚΑΡΝΑΝΙΔΕΣ τότε που αγαπούσαν τον τόπο τους και την ελευθερία.

Οι Αιτωλοί επί μακρό χρονικό διάστημα πολεμούσαν με τους Ακαρνάνες,και τέλος,όταν με προδοσία μπήκαν στην πόλη τους,οι άνδρες συνέχισαν να πολεμούν καταβάλλοντας μιάν απεγνωσμένη προσπάθεια,ενώ οι Ακαρνανίδες,αφού ανέβηκαν επάνω στις στέγες,ρίχνοντας άλλες τους λίθους και άλλες κεραμίδια,σκότωναν πολλούς από τους εχθρούς.Και όταν οι άνδρες υποχωρούσαν και υπέκυπταν,αυτές άλλοτε με ικεσίες τους έκαμαν να ξαναγυρίσουν στη μάχη.Όταν όμως οι Ακαρνάνες,παρά το ότι αγωνίστηκαν γενναία,νικήθηκαν,οι Ακαρνανίδες σε τέτοιο βαθμό αγκάλιαζαν τα σώματα των συζύγων η των αδελφών η των πατέρων τους,ώστε οι εχθροί,μη μπορώντας να τις αποσπάσουν από τον σφιχτό εναγκαλισμό,να τις σκοτώνουν μαζί με τους άνδρες.

ΘΕΑΝΩ Η ΜΑΝΑ ΠΟΥ ΕΔΕΙΞΕ ΠΩΣ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗ ΓΙΟ ΤΗΣ

Η μητέρα του Παυσανία Θεανώ, όταν ο γιός της αποκαλύφθηκε ότι συνεργάζεται με τους Μήδους και κατέφυγε στο ιερό της αθηνάς της Χαλκιοίκου, απο όπου δεν ήταν θεμιτό να αποσπάσουν τον ικέτη,αυτή μπροστά από τους άλλους κατευθύνθηκε εκεί και στερέωσε μίαν πλίνθο επάνω στις θύρες του ιερού.Οι Λάκωνες έκπληκτοι από την ανδρεία και την σοφία της,ο καθένας τους προσάρμοσε κι από μίαν πλίνθο στίς θύρες, με αποτέλεσμα να επιτευχθούν και τα δύο: και τον ικέτη να μην αποσπάσουν και τον προδότη να θανατώσουν περιστοιχίζοντάς τον.