Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Επαναλαμβάνεται η Ιστορία;


Ο Σμυρνιός αρχιστράτηγος Παρασκευόπουλος τις τελευταίες μέρες της αρχιστρατηγίας του ήταν αμίλητος. Τι να έλεγε; ότι είχε προκαθοριστεί η εκκένωση στρατού και ελληνικού πληθυσμού της Μικρασίας από την Αγγλία. Πρόλαβε όμως και έγραψε:<< Οι Μικρασιάτες είχαν ένα πελώριο ελάτωμα ήσαν πολύ Έλληνες.>>

Jean Paul Sartre

Έλληνες, σκεφτείτε αυτό που είχε πει τον περασμένο αιώνα ο Jean Paul Sartre: <<Για να μάθουμε ποίοι είμαστε πρέπει πρώτα να αρνηθούμε, αυτό που μας έχουν κάνει οι άλλοι.>>