Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011

Πολυπολιτισμικότητα χωρίς ρατσιστικές διαθέσεις Ν2

ΟΣΟΝΟΥΠΩ ΚΑΙ ΕΔΩ


Τέλος στην ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό

Νομοσχέδιο, με το οποίο ουσιαστικά βάζει τέλος στην ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό, καθώς κλείνει 799 Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας που λειτουργούν στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, προωθεί στην Βουλή το υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας. Στα σχολεία αυτά φοιτούν περίπου 60,000 παιδιά απόδημων Ελλήνων!

Πολυπολιτισμικότητα χωρίς ρατσιστικές διαθέσεις Ν1