Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2011

Άρχοντα Κουροπαλάτη


Άρχοντά μου, του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την απόφασή σου Κ2-5565/04.07.2011 Η εταιρία Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση, της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας «ΠΕΤΡΟΛΑ Α.Ε.», από τη μητρική εταιρία και καταχωρήθηκε στα μητρώα της Νομαρχίας Αθηνών στις 04.07.2011. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας επί απορροφήσεως των κατά 100% θυγατρικών, δεν απαιτήθηκε η σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιριών, δεν υπήρξε μεταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας Ελληνικά Πετρέλαια και δεν χρειάστηκε έκδοση νέων μετοχών. Μου δημιουργήθηκαν λοιπόν τα εξής ερωτήματα : πως γίνεται να συγχωνευθούν καινούργιες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και συνεχώς αναβαθμιζόμενες με τις παμπάλαιες εγκαταστάσεις της Πετρόλα . Είναι ανούσιο , σαν μια γριά 100 χρονών να παντρεύεται χωρίς προίκα και να παίρνει για άντρα 20 ετών νέο και πάμπλουτο . Μήπως επικράτησε το πνεύμα το χριστιανικό της αλληλεγγύης και της αγάπης παραδειγματιζόμενοι από το : … και μοίρασαν τα ιμάτια αυτού; Αληθεύει ότι επι κυβερνήσεως Σημίτη είχε δοθεί το 29% των Ελληνικών πετρελαίων και ότι όταν ήρθε η κυβέρνηση Καραμανλή ανέβασε το ποσοστό στο 49% ; Αλήθεια σήμερα τι ισχύει γιατί δεν έχουμε διαβάσει τίποτα , τελικά τι ποσοστό πήρε ο Λάτσης , τι λεφτά κατέβαλε ; Θα μάθουμε ποτέ;;;