Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΑΝΩ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΠΕΝΙ


ΓΙΑ ΤΟ 23% ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΣΤΊΑΣΗ ΕΆΝ ΒΟΗΘΉΣΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΌΣ ΛΑΌΣ ΘΑ ΤΟ ΞΕΠΕΡΆΣΟΥΜΕ
Εγώ άρχοντα μου θέλω να βοηθήσω αλλά τι να κάνω όπως τα έκανες. Να ανακατεύω τα κάρβουνα να μην σκουριάζουν?Βοηθάει?