Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011

ΙΕΡΕΜΙΑΣ πολιτικοί της Ελλάδος τα ακούτε


Αλίμονο στους τσομπάνηδες που χαλνούν και σκορπάνε το κοπάδι μου .....(Γι' αυτό ) θα βάλω άλλους τσομπάνηδες για να φυλάνε τα πρόβατα που γλύτωσαν .....(23, 1 και πέρα)


Παρ' όλες όμως τις διαμαρτυρίες των Προφητών και το βαρυγκόμισμα του λαού , το κοινωνικό πρόβλημα έμεινε άλυτο και , όπως ξέρουμε , οδήγησε την Ιουδαία στην καταστροφή και την σκλαβιά

Ας δούμε και τι έγινε : Από το λαό (της Ιουδαίας ) ο αρχιστράτηγος Νεβουζαρντάν τους φτωχούς που δεν είχαν τίποτα τούς άφησε στην Ιουδαία κ' έδωσε σ' αυτούς αμπέλια και χωράφια (Ιερεμ.39,10).