Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012

Τι είναι πολιτισμός?


Τι είναι πολιτισμός? Κατά καιρούς έχουν δοθεί διάφορες ερμηνείες για το τι είναι πολιτισμός. Κατά την γνώμη μου, δεν μπορεί να υπάρξει ακριβής ορισμός για το τι είναι πολιτισμός , διότι είναι κάτι το μεταβαλλόμενο από εποχή σε εποχή. Έχει ειπωθεί ότι πολιτισμός είναι ο ελεύθερος  χρόνος ενός ατόμου. Θα αντιτείνω ότι σήμερα υπάρχουν ένα εκατομμύριο άνεργοι στον τόπο μας που έχουν ελεύθερο χρόνο. Ο Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι είχε πει:

Το πίπτειν ανθρώπινον. Το συγχωρείν Θείον. Το εμμένειν σατανικόν.

Μην με κρίνετε τώρα,αλλά στο μέλλον
Όταν έχει κανείς το δικαίωμα να λαθεύει απεριόριστα, είναι βέβαιος πως κάποτε θα πετύχει.

Όταν είμαι καλή, είμαι πολύ-πολύ καλή. Όταν είμαι κακιά, είμαι καλύτερη

Δεν είμαι κακιά, απλώς με σχεδίασαν έτσι.