Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Η δολοφονία του Βασιλιά Γεωργίου Α΄

Το Μάρτιο του 1913 ο βασιλιάς Γεώργιος βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, λίγους μήνες μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Ο Γεώργιος μετά την κατάληψη της πόλης, διέμενε εκεί μαζί με τη σύζυγό του Όλγα, για να εδραιωθεί και με τη προσωπική του παρουσία η κυριαρχία της Ελλάδας στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας...........