Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012

Οι μυστικές εξουσίες τις ακυβέρνητες πολιτείες κυβερνούν.

Στα περίπου 200 χρόνια ζωής του σύγχρονου ελληνικού κράτους, η ιστορία της Ελλάδας δεν υπήρξε ρόδινη. Μια από τις βαθύτερες πληγές σε αυτήν ήταν η εκμετάλλευσή της από άλλες χώρες, συνήθως ισχυρότερες οικονομικά και στρατιωτικά......