Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Πρός τους 199 και τους συνοδοιπόρους: Υπήρχαν αθηναίοι πολίτες που ορκίζονταν για θάνατο...

  (Αποφάσισε η βουλή) να ορκιστούν όλοι οι Αθηναίοι σύμφωνα με πληρεις θυσίες, κατά φυλές και δήμους, ότι θα σκοτώσουν αυτόν που έκανε αυτά. Ο δέ όρκος ας είναι αυτός εδώ:<<θα σκοτώσω και .......