Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Σαμάνοι του Πακιστάν


Αποδέχονται πλήρως τις σαμανιστικές αντιλήψεις κι εκτελούν τα ιερά, όπως λένε, καθήκοντά τους προς όφελος των οπαδών τους.

Σαμάνοι της Αυστραλίας.


Θεωρούνται Karadji ή έξυπνοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν αναπτύξει τις δοξασίες του Σαμανισμού εδώ και σαράντα χιλιάδες χρόνια.