Κυριακή 4 Μαρτίου 2012

ΟΙ ΔΥΟ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ


Οι Γερμανοί σαν λαός έχουν  παιδεία  και πολύ μεγάλη συνεισφορά  σε όλες τις επιστήμες ,εξάγουν τεχνογνωσία, άπειρες φορές κατά την σύγχρονη ιστορία τους και οι ανακαλύψεις τους είναι πρωτοπόρες .Αυτοί ανακάλυψαν και εργάσθηκαν πάνω στην πυρηνική ενέργεια πρώτοι και άλλοι δρέπουν τους καρπούς, πρόσφατα δε τους υποχρέωσαν να....

ΟΣΟΝΟΥΠΩ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ