Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012

Περί γυναικός ο λόγος......

Η γυνή αυτή είναι σήμερον σύζυγός μου. Εάν λοιπόν είναι όντως ένοχος των εγκλημάτων δια τα οποία την κατηγορούν, είμαι και εγώ συνένοχος.....

Γιατί σύντροφε κατέβηκες από το τρένο του ΠΑΣΟΚ?

Κατέβηκα όταν πρόσεξα ότι ήμουν ο μοναδικός σύντροφος επιβάτης ενώ όλοι οι άλλοι συνεπιβατες ήταν εισπράκτορες.