Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Σημεία των καιρών Μωραίνει Κύριος ον βούλεται !!!!Ο καθείς εφ’ ω ετάχθη και ο Νικολάκης ο αυτοδημιούργητος ο άνθρωπος ορχήστρα ,εξαπέλυσε μύδρους εναντίων του Κ Ε Βενιζέλου ως υπουργού οικονομικών, τον είπε αναποτελεσματικό διότι δεν επέτυχε τους στόχους εισπράξεων εσόδων. Έπρεπε κατά την λογική του Νικολάκη να είναι ποιο δυναμικός, δηλαδή να πλειστηριάσει