Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

Λυκούργος


Ο Λυκούργος ήταν περιώνυμος νομοθέτης της Σπάρτης. Εξαιτίας της νομοθεσίας του διεσώθη η αρχαία Σπάρτη, η οποία έως τότε σπαρασσόταν από εμφύλιες διαμάχες. Από πολύ νωρίς οι Σπαρτιάτες ξέχασαν την πραγματική του ιστορία και τον τιμούσαν ως Θεό.