Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

Όταν οι σύγχρονοι πολιτικοί δεν έχουν ιστορική μνήμη .


Οι  Αλβανοί είχαν αρχίσει να εισδύουν ειρηνικά στις βόρειες ελληνικές χώρες κατεβαίνοντας σποραδικά ή και ως άποικοι ύστερ’ από επίσημες συμφωνίες . Έτσι τους βλέπουμε

Όπως τότε και σήμερα


Η επικράτηση λοιπόν και οι καταπιέσεις της βυζαντινής ολιγαρχίας, η αύξηση των μοναστηριών