Πέμπτη 3 Μαΐου 2012

Η συμφωνία γιά νέο δάνειο στην Ελλάδα και οι ''πανηγυρισμοί'' των γελοίων... Είναι στα ελληνικά, διαβάστε το και κρίνετε ποιοί ξενόδουλοι σαμαροβενιζέλοι ζητούν την ψήφο.


Ε Λ Λ Α Σ
Μ ν η µ ό ν ι ο Σ υ ν ε ν ν ό η σ η ς
σ τ ι ς Σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ε ς Π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς
9 Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 2

Μιχαλιολιάκος , Βασιλάκης Καϊλας....


Είχα την τύχη να ακούσω  επανειλημμένα τον δήμαρχο Πειραιώς αυτές τις ημέρες  και κάποτε φερέλπη νέο πολιτικό και συγκινήθηκα  όταν είπε