Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

2700 χρόνια πριν....


ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΥΝ ΓΕΝΟΣ

Το κείμενο αυτό ήταν η πρώτη μας ανάρτηση αλλά είναι διαχρονικό για το τι συμβαίνει και για το τι θα συμβεί. 

Το πεπρωμένο δεν θέλησε να γεννηθώ πριν να έρθη