Τρίτη 5 Ιουνίου 2012

Ας προσσέξουμε πολύ τι κόμμα θα ψηφίσουμε. Είμαστε υπό κατοχή των Τροικανών ....Επιβάλλεται η ανεξαρτησία μας.

Η Ελλάδα έχει ζήσει ξανά και ξανά τον έλεγχο από τα κράτη των δυνατών. Μια μικρή χώρα, με έντονο ταμπεραμέντο που κατέχει μια νευραλγική θέση στο χάρτη, ήταν εύκολο να πέσει πολλές φορές στα νύχια επιτήδειων ελεγκτών......

Η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου , θα μιμηθεί τον Ιουστινιανό στις εισπράξεις φόρων ή θα πράξει , όπως πληροφορούμεθα, τα τελείως αντίθετα.

Έχει γίνει και αυτό. Ο Ιουστινιανός........