Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012

Γεράσιμος Γιακουμάτος: Δηλώσεις με νόημα και ειλικρινέστατος


Κάποτε ήθελα να γίνω άθεος,,,,,,,

Η ζωή μου δεν έχει σκοπό, δεν έχει κατεύθυνση, δεν έχει στόχο, δεν έχει νόημα, και όμως είμαι ευτυχισμένος. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι κάνω σωστά;


Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ.


O Ιεροφάντης ήτο ο ανώτατος ιερεύς, ο αρχιερεύς των Ελευσίνιων Μυστηρίων, ο τα μυστήρια δείκνυων και εξηγών τα δρώμενα εις τους επόπτας. Πρώτος ιεροφάντης των Ελευσίνιων Μυστηρίων ......

ΝΕΕΣ ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.


Έχω το σώμα ενός.............