Τρίτη 10 Ιουλίου 2012

Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς.


Άρα μη θανόντες τώ δοκείν ζώμεν μόνον,
Έλληνες άνδρες, συμφορά πεπτωκότες
όνειρον εικάζοντες είναι τόν βίον;
ή ζώμεν ημείς, τού βίου τεθνηκότος;

μτφρ: Μήπως ενώ έχουμε πεθάνει ζούμε μόνο κατά φαντασίαν,
εμείς οι Έλληνες, που έχομε περιπέσει σε συμφορά
νομίζοντας ότι η ζωή είναι όνειρο;
ή ζούμε εμείς, και έχει αποθάνει η ζωή;

Να φοβάσαι τις ειδούς.

 Η προειδοποίηση ενός μάντη προς τον Ιούλιο Καίσαρα.
 Οι Ειδοί ήταν η 15η μέρα κάποιων μηνών και η 13η κάποιων άλλων.

Υπάρχουν κάποιοι χειρότεροι από τους ανίκανους: είναι αυτοί που είναι ικανοί για όλα.