Κυριακή, 26 Αυγούστου 2012

Ας δούμε πως νομοθετούσαν πριν 1012 χρόνια οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες.Νομοθεσία της Δυναστείας των Μακεδόνων
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

 Με τον όρο νομοθεσία της Δυναστείας των Μακεδόνων εννοείται μια σειρά νόμων με τους οποίους οι αυτοκράτορες της Δυναστείας των Μακεδόνων αναθεώρησαν τη νομοθεσία της εποχής τους. Έτσι εξέδωσαν νόμους προσαρμοσμένους στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής τους.

Νεαραί
Ήταν νόμοι που απέβλεπαν στον περιορισμό της μεγάλης ιδιοκτησίας.
Σκοπός της νομοθεσίας....