Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ


Will James Durant και Ariel DurantO Will James Durant ήταν αμερικάνος ιστορικός και φιλόσοφος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Columbia. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για το βιβλίο Η Παγκόσμιος Ιστορία του Πολιτισμού το οποίο έγραψε μαζί με τη γυναίκα του Ariel Durant. Ακολουθούν αποσπάσματα από το έργο τους.

Διαχρονικά τα πολιτικά δρώμενα στην Ελλάδα ΣΟΥΡΗΣ (1853-1919)

 Κ Α Τ Α Ρ Γ Η Σ Ι Σ

 Επειδή καιρούς το Έθνος δυστυχίας διατρέχει,
 επειδή ελπίς καμία δεν