Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ


Will James Durant και Ariel DurantO Will James Durant ήταν αμερικάνος ιστορικός και φιλόσοφος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Columbia. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για το βιβλίο Η Παγκόσμιος Ιστορία του Πολιτισμού το οποίο έγραψε μαζί με τη γυναίκα του Ariel Durant. Ακολουθούν αποσπάσματα από το έργο τους.

Διαχρονικά τα πολιτικά δρώμενα στην Ελλάδα ΣΟΥΡΗΣ (1853-1919)

 Κ Α Τ Α Ρ Γ Η Σ Ι Σ

 Επειδή καιρούς το Έθνος δυστυχίας διατρέχει,
 επειδή ελπίς καμία δεν