Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012

ΤΑΛΜΟΥΔ: Λέει αλήθειες? Με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας?Ο πτωχεύσας
“Καθένας που χάνει τα περιουσιακά του στοιχεία (είναι) σαν νεκρός”


Η αξία της γης

"Όποιος άνθρωπος δεν έχει γη, δεν είναι άνθρωπος".


Ποιος θεωρείται νεκρός ενώ ζει
“Τέσσερις θεωρούνται σαν νεκροί: ο φτωχός, ο λεπρός, ο τυφλός και εκείνος που δεν έχει παιδιά”.

Φαρμακοποιός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΠΥ