Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012

Όταν κάποιος κάνει κάτι για το οποίο ντρέπεται, διακηρύσσει πως έκανε το καθήκον του.

Λόγια του Μπέρναντ Σω. Κοιτάξτε μέχρι τέλους σε ποιούς αναφέρομαι:

Τα έλεγε από τον προπροηγούμενο αιώναΗ θέσις των παρ’ ημίν πολιτευομένων πολύ ομοιάζει την των αυτοκρατόρων της Βυζαντινής Ρώμης, οίτινες προς κατάληψιν του θρόνου συνεμάχουν μετά Φράγκων, Τούρκων και Βουλγάρων, εις ους αυτοί τε και οι υπήκοοι αυτών επλήρωνον έπειτα λύτρα.

Όταν έχει κανείς το δικαίωμα να λαθεύει απεριόριστα, είναι βέβαιος πως κάποτε θα πετύχει. 
Εμμανουήλ Ροΐδης

O Καραγκιόζης ΠροφήτηςΔεν υπάρχουν ιδέες , υπάρχουν μονάχα άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες, κι αυτές παίρνουν το μπόι του ανθρώπου που τις κουβαλάει.Ν ΚΑΖΑΝΤΣΑΚΗΣ


Για αυτά που έγραψε σήμερα στο Βήμα


Δεν τα φάγαμε μόνο μαζί αλλά....


Εγώ προσωπικά την πιστεύω.... Δεν διαφωνώ.