Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

Ο τύπος είναι ελεύθερος αρκεί….. να μην γράφει.

Το δικαίωμα του πολίτη να είναι πληροφορημένος ικανοποιείται μόνο αρνητικά και παραπλανητικά  . Οι διεθνείς τραπεζίτες, μας δάνειζαν, ενώ γνώριζαν ότι η οικονομική μας κατάσταση και τα μεγέθη της οικονομίας μας ήταν πάρα πολύ μικρά και  θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθούμε  στην αποπληρωμή των χρεών μας  . Το 1978  ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έστειλε επιστολή γραμμένη....

Οι μέχρι σήμερα εξέχοντες και υψηλά ιστάμενοι ήταν διεκπεραιωτές ξένων προς το έθνος συμφερόντων.Ο Γιάννης Βλαχογιάννης (Γιάννης Βλάχος) ήταν Έλληνας ιστοριοδίφης και συγγραφέας. Γεννήθηκε στην