Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012

Πρέπει να αποφασίσουν τι θέλουν αν θέλουν να σωθούν.Επειδή δεν είναι δυνατόν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να ζητούν κάθε φορά έγκριση από τα κοινοβούλια τους για τα θέματα που ανακύπτουν για τις χώρες του νότου, θα πρέπει να αποφασίσουν οριστικά πως θα διασώσουν αυτές τις χώρες αν θέλουν να διασωθούν οι ίδιες.
            Το θέμα είναι ότι:
1.      Δεν θέλουν να κόψουν χρήματα διότι φοβούνται τις πληθωριστικές τάσεις που θα προκύψουν.
2.      Δεν θέλουν να κουρέψει τα ομόλογα που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) διότι....