Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙΓράφει και ο Δαβάκης σε μία Έκθεση που συνέταξε μετά τον τραυματισμό του: << Κατά τη διάρκεια του πολέμου, μόνον οι φονευόμενοι είχαν όνομα. Μία σειρά ηρωικών

ΤΑ ΡΩΜΕΙΚΑΕδώ δυστυχώς πρέπει να αφήσουμε τους <<αετούς>> για να ασχοληθούμε με τα ερπετά. Δυστυχώς! Όμως είπαμε οι νεκροί δεδικαίωνται, όχι όμως και οι επίμεμπτοι πράξεις.  Θα περίμενε κανείς, μετά τόσα << επί μέρους και εν συνόλω>> ανδραγαθήματα της VIII Μεραρχίας, ότι  η Ανώτατη Ηγεσία, θα

Η ΑΝΔΡΕΙΑ ΕΞΥΜΝΗΤΑΙΓράφει η << Χέραλντ Τρίμπιουν>> της Ν. Υόρκης:<< Ο Ελληνικός στρατός απεδείχθει αντάξιος των προγόνων του!... Ένας Ιταλός αξιωματικός εξομολογείται

Γράφει η έκθεση των Αντιστράτηγων για τον Μέραρχο Στρατηγό Κατσιμήτρο Χαράλαμπο.<<…. Αντιληφθείς  ότι η διατασσόμενη άμεσως υποχώρησις από του Τομέως ολόκληρου, ένειχε τον κίνδυνο διαλύσεως και αγωνιών δια το αποτέλεσμα, απεφάσισε την

Το πρώτο ΟΧΙ.Αυτά τα λίγα και ενδεικτικά για τις προ του πολέμου προετοιμασίες και τα μέσα <<μηδέν>> που είχαν τεθεί στη διάθεση της VIII Μεραρχίας. Δεν θα σας απασχολήσω με λεπτομέρειες σε όσα έγιναν τις επόμενες μέρες της 28ης Οκτωβρίου γιατί είναι γνωστά και ο χρόνος μας περιορισμένος. Θα αρκεσθώ στο να