Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Ο Κατσιμήτρος, λοιπόν, έπρεπε να εξαφανισθεί, καθ’ ο καρφός εν τω οφθαλμω του ΑρχιστρατήγουΔιότι <<ου χρη παννύχιον εύδειν ποτ’ ακέστορα άνδρα, ω ζώαι τ’ επιτετραφαται, και τόσα μέμηλεν….>> και τεκμήριον της συναφούς νοοτροπίας του Επιτελείου του. << Φιλεί γαρ το υπήκοον μιμίσθαι τον Άρχοντα>> Πως όμως θα εξαφανισθεί ο Κατσιμήτρος; Το πράγμα δεν θα