Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

Γέρου πορδή μην ακούς, λόγο ν’ ακούς. Ελληνική παροιμίαΈχει γίνει συνήθεια να διακηρύσσουμε τα δικαιώματά μας με απώτερο σκοπό να αμελήσουμε τα καθήκοντά μας.

Όποιος μας πρόδωσε, δεν θα μας συγχωρέσει ποτέ για την πράξη του αυτή.
Αντώνη φίλε μου: Διαβάζουμε ότι πρέπει να συγχωρούμε τους εχθρούς μας, αλλά δεν διαβάζουμε ότι πρέπει να συγχωρούμε τους φίλους μας.Ο Λαός σε καταριέται και φωνή λαού οργή Θεού.

Υπογράψαμε εμείς ;Ερωτηθήκαμε; ΟΧΙ. Τι πρέπει να κάνουμε;Τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή στην κοινωνία η ιδέα ότι η ιδιοκτησία δεν είναι εξίσου ιερή με τους θεϊκούς νόμους, αρχίζει η αναρχία και η τυραννία.

Το να διαμαρτύρεσαι πέρα από τα όρια του νόμου δεν είναι παρέκκλιση από τη δημοκρατία· είναι απόλυτα αναγκαίο γι’ αυτήν.Ιστορικά, τα πιο τρομερά πράγματα -πόλεμος, γενοκτονία, δουλεία- προέκυψαν όχι από την ανυπακοή αλλά από την υπακοή.