Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

ΠΑΣΟΚ καλεί ΔΗΜΑΡ για να συζήτηση περί κεντροαριστεράςΚόμμα: Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν’ αναγιγνώσκωσι και ν’ αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι να αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι.

Εμμανουήλ Ροΐδης, 1836-1904, Έλληνας συγγραφέας

Γκαρσόν το μπιφτέκι να είναι SHELL και όχι της TEXACOΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΙΜΑΣ ΒΟΔΙΝΟΣ ΑΝΑΚΑΤΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΚΡΕΑΣ ΑΛΟΓΟΥ!!!!!!
΄Διά της παρούσης ομολογίας και καλής αποδείξεως τν σήμερον φανερώνω και ομολογώ εγώ ο υποκάτωθεν γεγραμμένος aoristies  πως με καλν μου βούληση κα θελήσεώς μου σκέφτηκα τα παρακάτω; Ο πληθυσμός των αλόγων είναι ελάχιστος και ελεγχόμενος με ευρωπαϊκή σήμανση. ΑΡΑ εύκολα μπορούν οι υπηρεσίες να βρουν τα θανόντα ζώα την χώρα προέλευσης τους και να επιβάλλουν