ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΝΝΕΝΑ: ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΖΗΤΑ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ!
Αμεση γενική μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων κατά 40% ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων με ομόφωνη απόφαση που έλαβε την περασμένη εβδομάδα.
Το Συμβούλιο επικαλείται μεταξύ άλλων την αδυναμία των δημοτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις προς τον Δήμο που προσδιορίζονται με βάση την αντικειμενική αξία των ακινήτων, την δραματική επιδείνωση όλων των δεικτών για την αγορά ακινήτων, την πρωτοφανή πτώση του όγκου της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ήπειρο, κατά 43% στην περίοδο Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2012 αλλά και το υψηλό οικονομικό κόστος για το Δήμο σε περιπτώσεις αποζημίωσης κατόχων ακινήτων.
Στην απόφαση επισημαίνεται ακόμη ότι η διατήρηση των αντικειμενικών αξιών στα σημερινά επίπεδα επιδεινώνει περαιτέρω κάθε.......