Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

Ποιός έχει δίκιο?ΣΑΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ Β' Σ.Σ.

Αν είναι δυνατόν! - Αντέγραψαν την μελέτη των ΙΣΤΑΜΕ-ΕΛΙΑΜΕΠ για τη Νέα Δομή Δυνάμεων! Η μελέτη είχε παρουσιαστεί στον υπηρεσιακό υπουργό Εθνικής Άμυνας και πρώην Α/ΓΕΣ, Φ.Φράγκο επανειλημμένα και είχε επιστραφεί με τον χαρακτηρισμό "Απαράδεκτη και άκρως επικίνδυνη".
Θέλουν να φιμώσουν το indymedia...
Ποιός έχει δίκιο? Ο στρατηγός υπονοεί πολλά με το άκρως επικίνδυνον και η νεολαία φωνάζει για τη δημοκρατία που έχουμε.
Θα υπάρχει στο μέλλον  αυτό που ξέραμε ως Ελλάδα και μάθαμε σαν πατρίδα? .

'' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ''

Το 1806 εκδίδεται στην Ιταλία από έναν ανώνυμο Έλληνα, ένα βιβλίο με τον τίτλο '' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ'', καινοφανές και πρωτοπόρο για την εποχή, αλλά και για την εποχή μας ακόμη, γεμάτο δυστυχώς πικρές αλήθειες, ίσως το ριζοσπαστικότερο βιβλίο που έχει γραφτεί ποτέ για την ελληνική πραγματικότητα και τον ρόλο τον οποίο έπαιξε  κλήρος, στην διαμόρφωση της συνείδησης του Γένους, σε όλη την μακραίωνη πνευματική και πραγματική δουλειά του, από την επικράτηση του χριστιανισμού, μέχρι την επανάσταση του '21.

Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, δεν μπορεί να προσθέσει κανείς τίποτε περις΄΄οτερο, από όσα σε αυτό αποκαλύπτονται:<<  Από τότε λοιπό έως τους 354 μετά Χριστόν, όπου διεμοιράσθη το ρωμαϊκόν βασίλειον εις ανατολικόν και δυτικόν, οι Έλληνες υπόκειντο εις φοβεράν τυρρανίαν και έπαθον ανήκουστα