Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2013

Δεν θα κάνω χαρακτηρισμούς τύπου… ΤΟΜΑΡΙΑ θα κάνω μόνον ερωτήσεις για την τοποθέτηση σας.
Διαβάζω στο διαδίκτυο.
Τατσόπουλος – Χωμενίδης στηρίζουν Διβάνη για τον «τζαμπατζή»                                                
Σαν πνευματικοί άνθρωποι έχετε καθήκον και υποχρέωση να τοποθετείσθε στα μεγάλα προβλήματα του τόπου!!!

Ψέξατε ένα παιδί  λέγοντας το τζαμπατζή. Εκεί που έπρεπε σιωπή και προσευχή σαν λαύρες και έμπουσες ορμήσατε να τραφείτε με αίμα και να