Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Πλειστηριαμοί και φτώχεια.


Η Ελλάς, κατηνάλωσεν ολόκληρον τεσσαρακονταετίαν εις αγόνους συζητήσεις

[...] Η Ελλάς, κατηνάλωσεν ολόκληρον τεσσαρακονταετίαν εις αγόνους συζητήσεις περί κομμάτων και κομματαρχών` άπαν δε το χρήμα, αντί έργων χρησίμων προς

Ο Μπαρμπαρόσσα αρχιναύαρχος του Σουλτάνου Ο Σουλεϊμάν στην Πόλι είχε αρχίσει, εν τω μεταξύ, να ανησυχή σοβαρά για την κατάστασι στη θάλασσα. Οι Τούρκοι του δεν ήσαν ποτέ του ναυτικοί της προκοπής, αλλά τώρα το κακό, με τούτον τον Γενοβέζο, είχε απογίνει. Στην