Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων έστειλε γράμμα στον Αλή Πασά Τεπελενλή για να τον διαβεβαιώσει: ότι δεν θέλομεν να λείψει από του να ανφέρομεν τα τοιαύτα ένδοξα προτερήματα και τας ευποιΐας της Υψηλότητός σου, προς τους πολυχρονίους αυθέντας του Υψηλού Δοβλετίου

Ο Αλή Πασάς επέβαλε δια πυρός και σιδήρου την τάξη και την ησυχία στην επικράτειά του. Έκαιγε, σούβλιζε, κρέμαγε, αποκεφάλιζει όποιον παράκουγε τις εντολές του και των γιών του. Αλλά και εξασφάλισε την ηρεμία και τις συγκοινωνίες στην ατίθαση και ορεινή Ήπειρο. Έχτισε

Την πραγματική αλήθεια θα την μάθουμε ποτέ; Μια ακόμη υπόθεση Ντέιφους με έναν αιώνα καθυστέρηση.Αυτή η είδηση στην αρχή μας άφησε άναυδους, μετά όμως μας έδωσε οργή. Δεν γίνεται, κάτι σωστό θα έχει απομείνει σε αυτή τη χώρα! Είναι ποτέ δυνατόν