Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

Του κυνηγού και του ψαρά το πιάτο, δέκα φορές είναι αδειανό και μια φορά γεμάτο.Τσουχτερά πρόστιμα προβληματίζουν τους παράκτιους αλιείς. 
Τα πρόστιμα για ανασφάλιστη εργασία που μπορεί να φτάσουν μέχρι και τις 10.000 ευρώ και ήδη επιβλήθηκαν, κινητοποίησαν τους παράκτιους αλιείας στη Βόρεια Ελλάδα και τέθηκαν καίρια ερωτήματα σχετικά με την ασφάλιση των αλιέων προς τους αρμόδιους φορείς και αναμένονται απαντήσεις. Κατά την
άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας από παράκτια σκάφη, είναι συνηθισμένο το φαινόμενο να απασχολούνται στο σκάφος και μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη, χωρίς τις περισσότερες φορές να είναι ασφαλισμένα στον ΟΓΑ 

Οι παράκτιοι αλιείς σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι υποχρεωμένοι να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ στην κατηγορία 1 και 2. Είναι αναγκασμένοι όμως να ασφαλίζουν στον ΟΓΑ και τα μέλη της οικογένειάς τους που απασχολούν στην δουλειά τους, όπως επίσης και τους εργάτες που τυχόν απασχολούν και μάλιστα στην κατηγορία 5 του ΟΓΑ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πληρώνουν 160 ευρώ το μήνα την στιγμή που οι ημέρες εργασίας είναι 10 έως 15 το πολύ, λόγω των καιρικών συνθηκών. Οι παράκτιοι αλιείς κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να επιβιώσουν λόγω της συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας, των μεγάλων ασφαλιστικών εισφορών και του μεγάλου κόστους των καυσίμων και της συντήρησης του εξοπλισμού τους. Γι’ αυτό οι παράκτιοι αλιείς έχουν ζητήσει κατά καιρούς να εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση τα μέλη της οικογενείας τους όπως επίσης να υπάρχει η δυνατότητα οι εργάτες που απασχολούνται στα σκάφη τους να ασφαλίζονται με εργόσημο όπως οι εργάτες γης ή τουλάχιστον στον ΟΓΑ αλλά στην κατηγορία 1 ή 2. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Σε όλα τα παραπάνω αιτήματα, που δεν ικανοποιήθηκαν, παρά το παράλογο της υπόθεσης, ήρθαν να προστεθούν και τα τσουχτερά πρόστιμα για ανασφάλιστη εργασία ατόμων, συγγενών ή μη, που εντοπίστηκαν πάνω στα σκάφη παράκτιων αλιέων και όπως πληροφορούμαστε επιβλήθηκαν σε επαγγελματίες της Βόρειας Ελλάδας. Στο νομό Καβάλας επιβλήθηκαν τα πρώτα πρόστιμα, αναφέρουν οι πληροφορίες του «Χ» και σύμφωνα με όσα μας κατήγγειλαν επαγγελματίες του κλάδου, αυτά μπορούν να αγγίζουν μέχρι και τις 10.000 ευρώ. Από αυτά δεν εξαιρούνται και περιπτώσεις που αφορούν συγγενείς, αφού είναι συχνό φαινόμενο σύζυγοι των αλιέων να βοηθούν τους άνδρες τους.  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Η επιβολή προστίμων κινητοποίησε τους παράκτιους αλιείας στη Βόρεια Ελλάδα και ήδη τέθηκαν καίρια ερωτήματα σχετικά με την ασφάλιση των αλιέων προς τους αρμόδιους φορείς και αναμένονται απαντήσεις. 

Στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας οι αλιείς ζητούν διευκρινίσεις στα σχετικά με το θέμα παρακάτω ερωτήματα: 1. Αποτελεί συνηθισμένη πρακτική των παράκτιων αλιέων να δημιουργούν άτυπες συνεργασίες μεταξύ τους, με βασικό κίνητρο την καλύτερη αξιοποίηση των αλιευτικών σκαφών και τη μείωση του κόστους. Συγκεκριμένα συνήθως δύο αλιείς – ιδιοκτήτες διαφορετικών σκαφών ο καθένας, αποφασίζουν και εργάζονται ταυτόχρονα στο σκάφος του ενός για κάποια από τα αλιευτικά εργαλεία και στο σκάφος του δεύτερου για διαφορετικά εργαλεία. Απαιτείται διευκρίνιση για το αν αυτή η δραστηριότητα καλύπτεται από την ασφάλιση που έχουν ήδη και οι δύο στον ΟΓΑ σαν αλιείς – ιδιοκτήτες σκαφών ή απαιτείται ασφάλιση τους και ως αλιεργάτη στο σκάφος στο οποίο δεν είναι ιδιοκτήτες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως σύμφωνα με τους αλιείς της περιοχής μας, θα τους δημιουργήσει σημαντικό οικονομικό πρόβλημα αν αυτή η δραστηριότητα δεν καλύπτεται από την αρχική τους ασφάλεια. Σε αυτή την περίπτωση παρακαλούν να εξεταστεί η δυνατότητα νομοθετικής ρύθμισης του συγκεκριμένου προβλήματος. 2. Κατά την άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας από παράκτια σκάφη, είναι συνηθισμένο το φαινόμενο να απασχολούνται στο σκάφος και μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη, χωρίς τις περισσότερες φορές να είναι ασφαλισμένα στον ΟΓΑ. Ζητούνται διευκρινίσεις για το αν υπάρχει η δυνατότητα τα μέλη της οικογένειας να ασφαλίζονται ως μέλη αγροτικής οικογένειας και αν με αυτή την ιδιότητα μπορούν να εργάζονται στο αλιευτικό σκάφος της οικογένειας. 3. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την ασφάλιση στον ΟΓΑ, για τους εργάτες γης υπάρχει η δυνατότητα να ασφαλίζονται από τον εργοδότη τους με εργόσημο. Ανάλογη πρόβλεψη δεν υπάρχει για τους αλιεργάτες που απασχολούνται σε σκάφη παράκτιας αλιείας. Έτσι για να ασφαλίσει κάποιος ιδιοκτήτης παράκτιου αλιευτικού σκάφους τον αλιεργάτη που θα προσλάβει, πρέπει να τον ασφαλίσει τουλάχιστον ανά μήνα, γεγονός που αυξάνει το κόστος της ασφάλισης, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε πως ο εργοδότης δεν γνωρίζει εκ των προτέρων, κυρίως λόγω καιρικών συνθηκών, πόσες ημέρες θα χρειαστεί τον αλιεργάτη. Ως συνέπεια των παραπάνω είναι να παρατηρείται αυξημένο το φαινόμενο της ανασφάλιστης εργασίας στην παράκτια αλιεία. Σε όλα τα παραπάνω καίρια αναμένονται οι απαντήσεις.  Δυσκολίες αλιέων στην αξιοποίηση των χρημάτων για τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών  Ένα άλλο θέμα που αφορά τους αλιείς αναδεικνύει βουλευτής. Ειδικότερα διευκολύνσεις προκειμένου να αξιοποιηθούν τα χρήματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας που προορίζονται για τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών, ζητά ο βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, καθότι ο δανεισμός από τις τράπεζες και η επιστροφή μέρους της επιδότησης, καθιστά το πρόγραμμα μη ελκυστικό για τους αλιείς. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013, «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων» αφορά την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε αλιευτικά σκάφη. Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι να προσφέρει τη δυνατότητα βελτίωσης ασφάλειας επί του σκάφους, βελτίωση συνθηκών εργασίας, βελτίωση υγιεινής της ποιότητας των προϊόντων, της ενεργειακής αποδοτικότητας, της επιλεκτικότητας, αντικατάσταση κινητήρα, αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων και άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών. Δικαιούχοι είναι οι επαγγελματίες αλιείς με ενεργό αλιευτικό σκάφος, που δεν έχει χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών, με εξαίρεση την αντικατάσταση των αλιευτικών εργαλείων. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των πράξεων είναι 3.000 ευρώ, με εξαίρεση τις αιτήσεις που αφορούν την αντικατάσταση των αλιευτικών εργαλείων, για τις οποίες δεν τίθεται ελάχιστος προϋπολογισμός. Για σκάφη της παράκτιας αλιείας το ποσοστό ενίσχυσης τω επιλέξιμων δαπανών για όλες τις δράσεις ανέρχεται στο 60%, πλην της αντικατάστασης κινητήρα που είναι 40%. Η Ιδιωτική Συμμετοχή μπορεί να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή και τραπεζικό δανεισμό. Όπως υπογραμμίζει ο Ηρακλειώτης βουλευτής: «το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια ευκαιρία ανανέωσης του εξοπλισμού των αλιέων, λόγω των ζημιών από θαλάσσια θηλαστικά, φώκιες και χελώνες.  Η επιβολή, όμως, δανεισμού όλου του ποσού από τις τράπεζες, της πληρωμής αυτού και της επιστροφής των χρημάτων στη συνέχεια ως επιδότηση του 60%, καθιστά αδύνατη τη σχετική ευκαιρία. Επιπροσθέτως, θα ήταν σημαντικό στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού, να επιτρέπεται και η αύξηση της αλιευτικής δυνατότητας των σκαφών, κάτι που σήμερα δεν επιτρέπεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προθεσμίες για τη σχετική κατάθεση των στοιχείων λήγουν στις 30 Οκτωβρίου». Τέλος, ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης ζητά να επιταχυνθούν και να διευκολυνθούν οι διαδικασίες προκειμένου να μπορέσουν να επωφεληθούν οι αλιείς από το εν λόγω πρόγραμμα.

Πηγή 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ρίξε και εσύ μια αλήθεια ή ένα ψέμα ή κι ακόμα άλλη μιά αοριστία..