Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Τρ. Πειραιώς: Συμφωνία για πώληση πακέτου δανείων 1,2 δις στην KKR Credit.

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τη διεθνή επενδυτική εταιρεία KKR για τη δημιουργία επενδυτικού σχήματος για τη μεταβίβαση, μέσω τιτλοποίησης, χαρτοφυλακίου περιουσιακών...
στοιχείων της Τράπεζας ύψους €1,2 δις

Οι εταιρείες του σχήματος θα τελούν υπό τη διαχείριση ή/και τον έλεγχο της ΚΚR Credit ενώ η Τράπεζα Πειραιώς θα αναλάβει την τραπεζική εξυπηρέτηση (servicing) του χαρτοφυλακίου, το οποίο αποτελείται από  ενήμερα (εξυπηρετούμενα) όσο και από μη εξυπηρετούμενα δάνεια καθώς και από μετοχικούς τίτλους.

Η συμφωνία προβλέπει ότι funds υπό τη διαχείριση της KKR Credit θα καταστήσουν διαθέσιμη στις εταιρείες του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους μέχρι €300 εκατ. ευρώ και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα αναλάβει η KKR Credit, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας του.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ρίξε και εσύ μια αλήθεια ή ένα ψέμα ή κι ακόμα άλλη μιά αοριστία..