Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

ΟΤΑΝ ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ!Όσο πιο καθυστερημένος είναι ένας λαός, τόσο πιο μεγάλος είναι ο φετιχισμός του με τη σημαία σχετικά με την κρίση των ιμίων

1) Ο Οδυσσέας Ελύτης έχει γράψει:
Όταν η συμφορά συμφέρει, λογάριαζέ την για πόρνη.


2)Η νίκη θα είναι δική μας, αν βασιλεύση εις την καρδίαν μας μόνο το αίσθημα το

Τι είναι πολιτικό κόμμα;

Κόμμα: Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν’ αναγιγνώσκωσι και ν’ αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι να αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι.
Εμμανουήλ Ροΐδης, 1836-1904, Έλληνας συγγραφέας


Philip Sidney, 1554-1586, Άγγλος ποιητής & αυλικός ( "interwoven benefits")ΕΙΠΕ:

 Η φιλία χτίζεται γρήγορα όταν υπάρχουν διαπλεκόμενα οφέλη.