Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

Παιδικές απορίες.

Μπαμπά, εγώ από που ήρθα; - Σε γέννησε η μαμά. - Και η μαμά, από που ήρθε; - Τη γέννησε η

Πυθαγόρας Μέρος 4ο

Τα τελευταία έτη του βίου. Η καταστροφή του Ομακοείου.
Και ο Πυθαγόρας για πολύ χρόνο, τόσο θαυμάστηκε στην Ιταλία αυτός και οι μαθητές του, ώστε οι πόλεις να εμπιστεύονται την πολιτειακή διοίκηση σε Πυθαγορείους. Ύστερα όμως

Αζτέκοι και Σπαρτιάτες.

Δύο φυλές, δύο ήπειροι, πολλά κοινά χαρακτηριστικά.
Η Σπαρτιατική Κοινωνία με την Κοινωνία των Αζτέκων έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Και οι δύο κατέβηκαν από το βορρά. Οι Σπαρτιάτες ως Δωριείς εγκαταστάθηκαν στην Πελοπόννησο, ενώ οι Αζτέκοι κατέβηκαν και

Τι λεφτά παίρνουμε;

Μήπως δεν νιώθετε καλά με τον μισθό σας; Σας φαίνονται τα λεφτά λίγα; Ανησυχείτε και σκέφτεστε την

Νεκροζώντανοι, υπάρχουν και αυτοί